جستجوی این وبلاگ

۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه

چرا با دشمنان همراهي ميکنيد؟؟


کنکاش در تاريخ به همه اثبات کرده است که آزموده را نبايد آزمود. گاهي گاف هايي از برخي منور الفکرها مي بينيم که همچنان که دل رهبري را به درد مي آورد ما را نيز مي آزارد.هميشه رهنمودهاي مقام عظمي ولايت مشت محکي بر دهان برخي از دشمان دوست نما بوده و هست . ولي باز از شيطنت اين گونه افراد مغرض و منفعل کم نشده است گويا بايد هر بار گوشزد شود و هر بار از شکست قبلي ايشان پرده برداري مجدد کرد .
با اينکه در همه امور سنگ اندازي کردند و در هر جا که دولت تلاشگر به موفقيتي دست يافت اينان چون مار زخمي نيش از آستين <خودي <سر برآورده و زهر خود را پاشيده اند. غفلت و حقارت در برابر ديده گان مردم شريف و غيور حاضر در صحنه جزيي از بخش لاينفک باطن اينان است که هر روز اين بر همگان اشکار تر و ملموس تر شده است. بخشي از سخنان رهبري به همين رسوايان دوست نما بود که ملت بزرگ ايران با حضور پرشور وصميمانه خود در انتخابات رياست جمهوري انتخاباتي مي آفريند که دشمن را خشمگين کند. واين نکته اي است که برخي از اين دشمنان انگشت اشاره را تا جايي بر ان فرو گذاشته اند که گويا مردم ما خواب زده و يا اينکه رهبريت و نظام را رها کرده اند. ملتي که در طول سي سال و قبل از ان سالهايي در جور و ستم طاغوتيان در مبارزه و در استقامت زبان زده همه عالم و جهانيان شده اند،آيا دشمن از اينچنين مردمي درس نگرفته است ؟که باز هم لبه تيز تيغ خود را در دست گرفته و ابلهانه فرياد حقوق ملت ايران اسلامي را سر ميدهد و از اين مردم مي خواهد که برپاي صندوقهاي راي نروند و با نظامي که بر گرفته از تلاشها و مجاهدات خود اين ملت و دلسوزان خدمتگزارش بنياد شده است دشمني ورزند ؟؟؟؟ زهي خيال باطل که مردم قرمان ما گوش به اين ياوه ها بدهند. و يا بعضا با انگشت گذاري بر روي کانديدا هايي از حس بلند پروازي آنها استفاده کرده و فريب و نيرنگ خود را در وعده هاي پوچ وتو خالي بر مي انگيزد و آنان را وادار به بد اخلاقي ومخدوش سازي چهره کانديداي ديگري که دشمن از ان بيم و هراس دارد مي کند . اين باعث تاسف است که آب را بر اسياب دشمن مي ريزند و فريب دغل بازي آنان را ميخورند. چرا با رقابت سالم به معرفي خود و بر نامه هاي خود نمي پردازيد و چرا بايد با ناديده انگاشتن پيروزي و يا محبوبيت ديگران سعي به زيبا سازي رفتار زشت خود مي پردازيد. بايد عرض کنم که دشمن در بدترين شرايط قرار دارد که اينگونه با حجمه قرار دادن دستاوردهاي انقلاب و جمهوري اسلامي سعي در خنثي سازي وجد وشور بپا شده ناشي ازدست يابي به موفقيت هاي اخير ملت و دولت ايران نموده است . چشماني که هميشه باز باشد هر گز تحرک دشمن را ناديده نخواهد گرفت و خود را براي نزديک سازي به آن به هر آب و آتشي نخواهد زد. روي صحبت بنده نيز به همان هايي است که صبح تا شب در دفتر شان رفت و آمد هايي است که باعث نا زيبا يي هر چه بيشتر اين کانديداها ميشود . شمارا به خدا لحظه اي به خود آييد و بازگشت را ترجيح دهيد. در سخنان رهبر فرزانه انقلاب اينطور شنيديم که متأسفانه برخي دوستان بي?انصاف و کساني که جزو ملت هستند و توقع دارند مردم به آنها توجه کنند، با ناسپاسي، عليه ملت حرف مي?زنند و با تکرار حرف دروغ دشمن، سلامت انتخابات را زيرسئوال مي برند. شکافي که دشمن مي خواهد در بين ملت و دولت و رهبري ايجاد کند يک حيله و تزوير جديد نيست بلکه دشمن مدت هاست منتظر لحظه اي است تا بدترين ضربات خود را از طريق همين دوستان دهن بين نادان وجاهل بر پيکره نظام وارد کند.دشمن سعي دارد موفقيت هاي کسب شده را عکس جلوه دهد و با تاسف در سايتي از اين دست افراد که با دغل و جابجايي نظر سنجي همين خواسته دشمنان را بکار گرفتند. امروز در تريبونهاي خود فرياد سر مي دهند که الا يا اهل عالم در ايران آزادي پايمال شده و ما مي خواهيم بيايم و آزادي از دست رفته شما را باز گردانيم و با دشمنان هم کلام شده و برصحت انتخابات انگشت شيطنت آميز گذاشته و مي کوبند آنچه را که خود در انجام آن نا توانند. با در نظر گرفتن سخنان مقام معظم رهبري که بار ديگر تداوم حضور ملت قهرمان و امت شهيد پرور رادر پاي صندوقهاي رايبه همراه خواهد داشت و از طرفي نيز سرکوب کردن دشمنان داخلي و خارجي را به همراه خواهد داشت . در انتها ي سخن به اين نتيجه خواهيم رسيد که باز هم براي رسيدن به يک پيروزي ديگر بايد در پناه سخنان رهبري گوشها و چشم هارا خوب باز کرد وخوب شنيدو خوب ديد تا در حماسه اي ديگر به رقم بد خواهان عدالت و غربزده گان بي هويت و همچنين جاهلان و خود فروختگان و بد خواهان و مغبوضين پيروزي هاي اخير ملت و دولت کار آمد به جهانيان اثبات کنيم که ما ملت ايران، مومن به همان اسلام و آرمانهاي امام و شهدا و دستورات رهبر حکيم انقلاب مقام معظم رهبري هستيم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر